AFACEREA TA DE SUCCES PENTRU PROSPERITATE SI PROGRES

In data de 16.11.2016 Fundatia EMMA, in parteneriat cu Fundatia EuroAcademia, PUBLIC CREATION SRL si SADO Alina Impex SRL, a depus un nou proiect in regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia. Proiectul cu denumirea "AFACEREA TA DE SUCCES PENTRU PROSPERITATE SI PROGRES" a fost depus in cadrul apelului POCU/82/3/7/Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană /7/Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană.

NOI SURSE DE FINANȚARE PENTRU COMUNITATI MARGINALIZATE CU MINORITATI ROME

Fundația EMMA își propune ca în anul 2016 să acceseze surse de finanțare prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4 „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”, Obiectivul specific 4.1 – „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate”.

OPURTUNITĂȚI DE FINANȚARE PENTRU PROIECTE ADRESATE PERSOANELOR DE ETNIE ROMĂ

Fundația EMMA a depus în luna aprilie 2016 o propunere de proiect în cadrul programului “Justice Programme Rights, Equality and Citizenship Programme and Pilot Projects 2015 of DG Justice and Consumers”, referința JUST/2015/RDIS/AG/DISC – Action grants to support national or transnational projects on non-discrimination and Roma integration, proiect care are drept obiective principale:

Stadiu implementare proiect - luna iulie 2015

 În perioada 01.07.2015 - 31.07.2015, proiectul cu titlul Dezvoltarea potențialului de muncă al persoanelor de etnie romă din regiunea Sud Muntenia prin integrarea acestora în structuri ale economiei sociale a fost implementat cu succes, fiind respectat graficul planificat pentru această perioadă.

Desfasurarea activitatilor in cadrul structurii de economie sociala SES3 - SESRECO SRL

 

Întreprinderea socială productivă SES3 – SESRECO SRL a fost înființată în data de 24.02.2015, având sediul social în Sat Floroaica, Comuna Valcelele, Str. Mihail Kogălniceanu, nr.110, Județul Călărași într-o zonă ușor accesibilă atât pentru angajații firmei, cât și pentru furnizori. Societatea are ca activitate principală colectarea selectivă a deșeurilor nepericuloase, cod CAEN 3811.

Desfasurarea activitatilor in cadrul structurii de economie sociala SES1 - Curăţenie Grădinărit Prahova SRL

 

Întreprinderea socială productivă SES1 - Curăţenie Grădinărit Prahova SRL a fost înființată în data de 12.12.2014, are sediul social în județul Prahova, Sat Balta Doamnei, Comuna Balta Doamnei, nr.277L și își desfășoară activitatea conform codului CAEN 8129 – Alte activități de curățenie. Astfel, societatea prestează servicii de curățenie, grădinărit și îngrijirea spațiilor verzi atât pentru persoane fizice, cât și pentru persoane juridice.

Stadiu implementare proiect - luna iunie 2015

 

 În perioada 01.06.2015 - 30.06.2015, a fost continuată implementarea proiectului cu titlul Dezvoltarea potențialului de muncă al persoanelor de etnie romă din regiunea Sud Muntenia prin integrarea acestora în structuri ale economiei sociale, fiind respectat graficul planificat pentru această perioadă.

Desfasurarea activitatilor in cadrul structurii de economie sociala SES 2 – Eco Servicii Teleorman SRL

 

Întreprinderea socială SES2 – Eco Servicii Teleorman SRL a fost înființată în data de 29.01.2015 și are sediul social în comuna Bujorii, județul Teleorman. Societatea are ca activitate principală prestarea de servicii de întreținere spații verzi şi curăţenie la domiciliu şi a produselor aferente acestor servicii. În luna februarie 2015 a fost ocupată poziția de  manager al acestei întreprinderi sociale și au fost realizate previziunile de venituri şi cheltuieli pentru primii 3 ani de funcționare și proceduri interne de desfășurare a activității interne.

Vă așteptăm pe forum unde specialiștii noștri vă pot oferi detalii despre modalitățile privind căutarea unui loc de muncă

În cadrul proiectului „Dezvoltarea potențialului de muncă al persoanelor de etnie romă din regiunea Sud Muntenia prin integrarea acestora în structuri ale economiei sociale”, POSDRU/168/6.1/G144552, pentru a facilita accesul pe piața muncii a persoanelor de etnie romă și a ajuta persoanele excluse social sau cele expuse riscului de excluziune socială să se integreze pe piața muncii, oferim un real punct de sprijin și informare prin intermediul website-ului http://muncaromicasagradina.ro/, secțiunea Forum.

Stadiu implementare proiect - luna mai 2015

Pe parcursul lunii mai 2015, activitatea proiectului “Dezvoltarea potențialului de muncă al persoanelor de etnie romă din regiunea Sud Muntenia prin integrarea acestora în structuri ale economiei sociale” s-a concentrat pe oferirea de sprijin persoanelor apartinand unor categorii defavorizate in identificarea unui loc de munca si consolidarea activitatilor intreprinderilor sociale nou create.

Pagini

AIPC
Profi elements